فرهنگ و آموزش عالی (شکل گیری و راهبری معاونت فرهنگی- اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با هادی خانیکی، محمدباقر خرمشاد، غلامرضا خواجه سروی، سیدضیاء هاشمی)

مولف:
پدرام الوندی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
فرهنگ و آموزش عالی (شکل گیری و راهبری معاونت فرهنگی- اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با هادی خانیکی، محمدباقر خرمشاد، غلامرضا خواجه سروی، سیدضیاء هاشمی) عنوان کتابی است از پدرام الوندی که در 138 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پدرام الوندی، کتاب‌های تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین(فرهنگ صبا)، تاریخ شفاهی آموزش عالی ایران به روایت دکتر مصطفی معین(فرهنگ صبا)، دیدار در پاریس(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، روزنامه نگاری جدید(ثانیه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.