آزادی و سیاست

مولف:
عبدالرحیم بن ابوطالب طالبوف (نویسنده)

ناشر:
امید فردا

درباره کتاب:
آزادی و سیاست عنوان کتابی است از عبدالرحیم بن ابوطالب طالبوف که در 200 صفحه و توسط انتشارات امید فردا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالرحیم بن ابوطالب طالبوف، کتاب‌های کتاب احمد یا مسائل الحیات(شیرازه)، مسالک المحسنین(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، مسالک المحسنین(امید فردا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.