تمهیدات

گروه مولفان:
محمد بن یوسف گیسودراز (نویسنده) | عفیف عسیران (نویسنده) | عبدالله بن محمد عین القضاه (نویسنده)

ناشر:
مولی

درباره کتاب:
تمهیدات عنوان کتابی است از عبدالله بن محمد عین القضاه که در 364 صفحه و توسط انتشارات مولی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالله بن محمد عین القضاه، کتاب‌های تمهیدات(منوچهری)، ترجمه، تحلیل و نقد جواهرالقرآن(نگاه معاصر)، تمهیدات(اساطیر)، شکوی الغریب(اساطیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.