فصوص الحکم و مکتب ابن عربی (شرح فصوص الحکم)

گروه مولفان:
ابوالعلاء عفیفی (نویسنده) | محمدبن علی ابن عربی (نویسنده) | محمد جواد گوهری (مترجم)

ناشر:
روزنه

درباره کتاب:
فصوص الحکم و مکتب ابن عربی (شرح فصوص الحکم) عنوان کتابی است از ابوالعلاء عفیفی با ترجمه‌ی محمد جواد گوهری که در 388 صفحه و توسط انتشارات روزنه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالعلاء عفیفی، کتاب‌های شرحی بر فصوص الحکم(الهام)، ترجمه و متن مشکاة الانوار(مولی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.