سقط جنین (بررسی سقط جنین از منظر: پزشکی، حقوقی، فقهی، اخلاقی- فلسفی، روان شناختی، جامعه شناختی)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
سقط جنین (بررسی سقط جنین از منظر: پزشکی، حقوقی، فقهی، اخلاقی- فلسفی، روان شناختی، جامعه شناختی) عنوان کتابی است که توسط انتشارات سمت در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سقط جنین عمدی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,600 تومــان