تاریخ معماری (معماری جهان، معماری معاصر غرب، معماری ایران، معماری اسلامی)

مولف:
فائزه بابائی (نویسنده)

ناشر:
مرکز نشر جهش

درباره کتاب:
تاریخ معماری (معماری جهان، معماری معاصر غرب، معماری ایران، معماری اسلامی) عنوان کتابی است از فائزه بابائی که توسط انتشارات مرکز نشر جهش در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معماری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.