مبانی زمین شناسی مهندسی (ویژه دانشجویان زمین شناسی)

مولف:
محمدحسین قبادی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه بوعلی سینا

درباره کتاب:
مبانی زمین شناسی مهندسی (ویژه دانشجویان زمین شناسی) عنوان کتابی است از محمدحسین قبادی که در 390 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه بوعلی سینا در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زمین شناسی مهندسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسین قبادی، کتاب‌های زمین شناسی مهندسی کارست(دانشگاه بوعلی سینا)، زمین شناسی مهندسی(دانشگاه شهید چمران اهواز)، زمین شناسی مهندسی زیست محیطی(دانشگاه بوعلی سینا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان