زبان مردم طهران

گروه مولفان:
اسدالله کفافی (نویسنده) | منوچهر ستوده (گردآورنده) | شیرین دواتی کاظم نیا (گردآورنده)

ناشر:
کتاب رهنما وابسته به موسسه فرهنگی هنری تبلیغاتی رهنما

درباره کتاب:
زبان مردم طهران عنوان کتابی است از منوچهر ستوده که در 594 صفحه و توسط انتشارات کتاب رهنما وابسته به موسسه فرهنگی هنری تبلیغاتی رهنما در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منوچهر ستوده، کتاب‌های یادگارنامه(توس)، نامنامه ایلات و عشایر و طوایف(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، از آستارا تا استارباد(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، نامنامه ایلات و عشایر و طوایف و خاندان ها(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.