واژه نامه ی استارت آپ (انگلیسی -فارسی)

مولف:
بابک سپاس مقدم (نویسنده)

ناشر:
سپهر خرد

درباره کتاب:
واژه نامه ی استارت آپ (انگلیسی -فارسی) عنوان کتابی است از بابک سپاس مقدم که در 205 صفحه و توسط انتشارات سپهر خرد در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بابک سپاس مقدم، کتاب‌های واژه نامه ی بازاریابی(افرند)، واژه نامه دو سویه مدیریت منابع انسانی(ایده تک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.