خودآموز علمی و عملی ریتم شناسی و وزن خوانی در موسیقی

مولف:
سعید حسین پور (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
خودآموز علمی و عملی ریتم شناسی و وزن خوانی در موسیقی عنوان کتابی است از سعید حسین پور که در 104 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موسیقی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.