نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت (پاسخ های واقعا تشریحی)[استخدامی رشته مدیریت]

مولف:
مصطفی ترابی (نویسنده)

ناشر:
ایران فرهنگ

درباره کتاب:
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت (پاسخ های واقعا تشریحی) [استخدامی رشته مدیریت] عنوان کتابی است از مصطفی ترابی که در 576 صفحه و توسط انتشارات ایران فرهنگ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب استخدام دولتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی ترابی، کتاب‌های مصاحبه حضوری تخصصی رشته مدیریت(رویای سبز)، نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت(دانش بیگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.