زیست شناسی گیاهی [مجموعه کتاب های گویا]

مولف:
مهدی آرام فر (نویسنده)

ناشر:
تخته سیاه

درباره کتاب:
زیست شناسی گیاهی [مجموعه کتاب های گویا] عنوان کتابی است از مهدی آرام فر که در 119 صفحه و توسط انتشارات تخته سیاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی آرام فر، کتاب‌های زیست کمپلکس سال سوم(تخته سیاه)، زیست کمپلکس(تخته سیاه)، زیست شناسی زیر ذره بین(تخته سیاه)، چکیده زیست شناسی(تخته سیاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.