درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه (از دوران باستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم)

گروه مولفان:
ناهیده کلاشی (نویسنده) | محمد رضا محمدی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه (از دوران باستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم) عنوان کتابی است از محمد رضا محمدی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان روسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا محمدی، کتاب‌های روسی در سفر(استاندارد)، اصول بازاریابی و فروش مسکن(بازاریابی)، برای هیچ عکاسی نگو سیب(فصل پنجم)، مصاحبه تشخیصی(رشد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.