تاریخ سیاسی و اجتماعی دوره پادشاهان مملوکی

گروه مولفان:
قاسم عبده قاسم (نویسنده) | بهزاد مفاخری (مترجم)

ناشر:
سروش

درباره کتاب:
تاریخ سیاسی و اجتماعی دوره پادشاهان مملوکی عنوان کتابی است از قاسم عبده قاسم با ترجمه‌ی بهزاد مفاخری که در 380 صفحه و توسط انتشارات سروش در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ممالیک است. از قاسم عبده قاسم، کتاب مبانی فکری و ماهیت جنگ های صلیبی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.