مسایل آماری (نزدیک به 900 مساله ی آماری با راه حل جامع برای همه ی موضوعات اصلی آمار)

گروه مولفان:
دبلیو. مایکل کلی (نویسنده) | رابرت ا. دانلی (نویسنده) | حسن پاشا شریفی (نویسنده) | محمدمجتبی کیخای فرزانه (مترجم) | نسترن شریفی (ویراستار)

ناشر:
تمدن علمی

درباره کتاب:
مسایل آماری (نزدیک به 900 مساله ی آماری با راه حل جامع برای همه ی موضوعات اصلی آمار) عنوان کتابی است از حسن پاشا شریفی با ترجمه‌ی محمدمجتبی کیخای فرزانه که در 672 صفحه و توسط انتشارات تمدن علمی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The humongous book of statistics problems: translated for people who ... ، 2009. موضوع اصلی این کتاب آمار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن پاشا شریفی، کتاب‌های راهنمای سنجش روانی(سخن)، سنجش خانواده(سخن)، روش های آماری در روان شناسی و سایر علوم رفتاری(سخن)، کتاب کار مشاور(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.