سمط العلی للحضره العلیا (تاریخ قراختائیان کرمان)[مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقافات دکتر محمود افشاریزدی/ 183]

گروه مولفان:
قرن ناصرالدین منشی کرمانی (نویسنده) | مریم میرشمسی (مصحح)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
سمط العلی للحضره العلیا (تاریخ قراختائیان کرمان) [مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقافات دکتر محمود افشاریزدی/183] عنوان کتابی است از قرن ناصرالدین منشی کرمانی که در 620 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کرمان است. از قرن ناصرالدین منشی کرمانی، کتاب درة الاخبار و لمعة الانوار(حکمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.