قدرت دل (رسالت راستین خود را پیدا کنید)

گروه مولفان:
باپتیست د پاپه (نویسنده) | مهدی قراچه داغی (مترجم)

ناشر:
در دانش بهمن

درباره کتاب:
قدرت دل (رسالت راستین خود را پیدا کنید) عنوان کتابی است از باپتیست د پاپه با ترجمه‌ی مهدی قراچه داغی که در 210 صفحه و توسط انتشارات در دانش بهمن در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The power of the heart: finding your true purpose in life. موضوع اصلی این کتاب زندگی معنوی است. از باپتیست د پاپه، کتاب قدرت قلب(درسا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان