پیامبر

گروه مولفان:
جبران خلیل جبران (نویسنده) | آزاده مسعودنیا (مترجم)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
پیامبر عنوان کتابی است از جبران خلیل جبران با ترجمه‌ی آزاده مسعودنیا که در 130 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The prophet، c1995. موضوع اصلی این کتاب شعر عرفانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جبران خلیل جبران، کتاب‌های جبران خلیل جبران(آسو)، جاودانه ها(کتاب خورشید)، دیوانه و پیشگام و سرگشته(سخن)، پیامبر و دیوانه(اخوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.