مبانی کاربردی هنرهای تجسمی

گروه مولفان:
مظفر تقوی بلسی (نویسنده) | محمدامید روشناس (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
مبانی کاربردی هنرهای تجسمی عنوان کتابی است از محمدامید روشناس که در 316 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب طراحی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.