مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1396

مولف:
فرشید فریدونی (گردآورنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی

درباره کتاب:
مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1396 عنوان کتابی است از فرشید فریدونی که در 650 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مالیات بر ارزش افزوده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرشید فریدونی، کتاب‌های مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی(موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی)، مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1393(موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی)، مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده 1394(موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی)، مجموعه قوانین با رویکرد آزمون حسابدار رسمی(موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.