دوستی به مثابه جهان بینی (نگرشی نوین به مقوله دوستی در تمدن اسلامی و سیاست جهانی)

مولف:
محمدجعفر محلاتی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
دوستی به مثابه جهان بینی (نگرشی نوین به مقوله دوستی در تمدن اسلامی و سیاست جهانی) عنوان کتابی است از محمدجعفر محلاتی که در 422 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دوستی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدجعفر محلاتی، کتاب‌های عفو و مجازات در اسلام و مسیحیت(نگاه معاصر)، تبار علم و اعتدال(نگاه معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.