تایو ت چینگ

مولف:
محمد جواد گوهری (مترجم)

ناشر:
روزنه

درباره کتاب:
تایو ت چینگ عنوان کتابی است با ترجمه محمد جواد گوهری که در 202 صفحه و توسط انتشارات روزنه در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Tao te ching. موضوع اصلی این کتاب تائوئیسم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
26,000 تومــان
موضوعات کتاب
تائوئیسم
Taoism