خاطرات مهاجرت (از دولت موقت کرمانشاه تا کمیته ملّیون برلن)

گروه مولفان:
عبدالحسین شیبانی (نویسنده) | ایرج افشار (گردآورنده) | کاوه بیات (گردآورنده)

ناشر:
شیرازه کتاب ما

درباره کتاب:
خاطرات مهاجرت (از دولت موقت کرمانشاه تا کمیته ملّیون برلن) عنوان کتابی است از ایرج افشار که در 782 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج افشار، کتاب‌های نامه های محمد قزوینی(طهوری)، سفینه بولونیا(سخن)، میرزا تقی خان امیرکبیر(توس)، یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.