علوم تجربی 1 (کلاغ سپید)[مجموعه کتاب های کار کلاغ سپید]

گروه مولفان:
عشرت بالغ (نویسنده) | طاهره نقی نژادیان (نویسنده) | الهام قلعه قوند (ویراستار)

ناشر:
کلاغ سپید

درباره کتاب:
علوم تجربی 1 (کلاغ سپید) [مجموعه کتاب های کار کلاغ سپید] عنوان کتابی است از طاهره نقی نژادیان که در 128 صفحه و توسط انتشارات کلاغ سپید در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از طاهره نقی نژادیان، کتاب‌های فارسی 3(کلاغ سپید)، فارسی 2(کلاغ سپید)، فارسی 1(کلاغ سپید)، علوم تجربی 3(کلاغ سپید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان