گرامر جامع انگلیسی (زبان انگلیسی)[گرامر جامع زبان انگلیسی]

گروه مولفان:
کامران معتمدی (نویسنده) | مازیار موسوی (نویسنده)

ناشر:
بین المللی گاج

درباره کتاب:
گرامر جامع انگلیسی (زبان انگلیسی) [گرامر جامع زبان انگلیسی] عنوان کتابی است از کامران معتمدی که در 376 صفحه و توسط انتشارات بین المللی گاج در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کامران معتمدی، کتاب‌های انگلیسی پیش دانشگاهی 1و2(بین المللی گاج)، واژگان سطر به سطر زبان انگلیسی(بین المللی گاج)، انگلیسی 3(بین المللی گاج)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.