فرمول ها و ساختارها در شیمی

گروه مولفان:
سعید مرادپور (نویسنده) | محمد نوشیروانی (نویسنده)

ناشر:
مهر و ماه نو

درباره کتاب:
فرمول ها و ساختارها در شیمی عنوان کتابی است از سعید مرادپور که در 128 صفحه و توسط انتشارات مهر و ماه نو در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید مرادپور، کتاب‌های استوکیومتری و سایر مسائل شیمی(مهر و ماه نو)، شیمی دهم(کاگو)، شیمی(مهر و ماه نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.