زبان ها و گویش های ایرانی

گروه مولفان:
محمود جعفری دهقی (گردآورنده) | نازنین خلیلی پور (گردآورنده)

ناشر:
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

درباره کتاب:
زبان ها و گویش های ایرانی عنوان کتابی است از محمود جعفری دهقی که در 648 صفحه و توسط انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود جعفری دهقی، کتاب‌های ایرانیان در بابل هخامنشی(ققنوس)، مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، راهنمای کتیبه های فارسی میانه(سمت)، بازشناسی منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.