آموزش مهارت های زندگی (رشد هیجانی، اجتماعی، شناختی و رشد خود برای دوره دبستان)

گروه مولفان:
آن ورنون (نویسنده) | مهرداد فیروزبخت (مترجم)

ناشر:
دانژه

درباره کتاب:
آموزش مهارت های زندگی (رشد هیجانی، اجتماعی، شناختی و رشد خود برای دوره دبستان) عنوان کتابی است از آن ورنون با ترجمه‌ی مهرداد فیروزبخت که در 456 صفحه و توسط انتشارات دانژه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش است. از آن ورنون، کتاب آموزش مهارتهای زندگی(دانژه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.