اصول نقشه کشی صنعتی 1 (آموزش به شیوه مدرن)[مجموعه کتابهای شریف کدکم]

گروه مولفان:
مبین متقی پور (نویسنده) | شهرزاد حمیدی (نویسنده) | حمیدرضا شیردل (نویسنده) | مهدی متقی پور (ویراستار)

ناشر:
شریف کد کم

درباره کتاب:
اصول نقشه کشی صنعتی 1 (آموزش به شیوه مدرن) [مجموعه کتابهای شریف کدکم] عنوان کتابی است از شهرزاد حمیدی که در 232 صفحه و توسط انتشارات شریف کد کم در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گرافیک مهندسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.