دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان

مولف:
مهری طیبی نیا (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان عنوان کتابی است از مهری طیبی نیا که در 300 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.