درباره نقد ادبی [نقد و مقوله های ادبی/8]

مولف:
عبدالحسین فرزاد (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
درباره نقد ادبی [نقد و مقوله های ادبی/8] عنوان کتابی است از عبدالحسین فرزاد که در 320 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالحسین فرزاد، کتاب‌های در بند کردن رنگین کمان(نشر چشمه)، غمنامه ای برای یاسمن ها(نشر چشمه)، ابدیت، لحظه عشق(نشر چشمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.