المختصر الاوسط فی المنطق

گروه مولفان:
حسین بن عبدالله ابن سینا (نویسنده) | محمود یوسف ثانی (مصحح)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
المختصر الاوسط فی المنطق عنوان کتابی است از حسین بن عبدالله ابن سینا که در 470 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین بن عبدالله ابن سینا، کتاب‌های درمان روماتیسم نقرس و سیاتیک(صفی علیشاه)، حدوث العالم(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، قراضه طبیعیات(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، زندان اندیشه در حدیث نفس بهمنیار(شرکت سهامی انتشار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.