دنیا خانه من است (50 نامه از علی اسفندیاری (نیما یوشیج))

مولف:
نیما یوشیج (نویسنده)

ناشر:
امید فردا

درباره کتاب:
دنیا خانه من است (50 نامه از علی اسفندیاری (نیما یوشیج)) عنوان کتابی است از نیما یوشیج که در 192 صفحه و توسط انتشارات امید فردا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نامه های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نیما یوشیج، کتاب‌های ویران سراییدن(نشر چشمه)، ویران سراییدن(نشر چشمه)، مجموعه اشعار نیما یوشیج(نیلوفر)، غول و زن اش و ارابه اش(سولار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.