بررسی تفصیلی ماجرای آیت الله مصباح و دکتر شریعتی [مجموعه آنچه گذشت/8]

مولف:
وحید خضاب (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
بررسی تفصیلی ماجرای آیت الله مصباح و دکتر شریعتی [مجموعه آنچه گذشت/8] عنوان کتابی است از وحید خضاب که در 90 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Shariati، Ali است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از وحید خضاب، کتاب‌های زیر پوست جنگ(نارگل)، روزی روزگاری القاعده(نارگل)، شهیدان دیالمه و آیت در چند پرده(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.