آشپزی هوتسا (پلو و خورش)

گروه مولفان:
محمد جواد هوشیارقصر (نویسنده) | طاهره نصری مهری (نویسنده)

ناشر:
راهیان سبز

درباره کتاب:
آشپزی هوتسا (پلو و خورش) عنوان کتابی است از محمد جواد هوشیارقصر که در 0 صفحه و توسط انتشارات راهیان سبز در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آشپزی ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد جواد هوشیارقصر، کتاب‌های درمان با میوه ها(مولف کتاب)، آشپزی هوتسا(راهیان سبز)، عسل مکمل غذایی و دارویی(راهیان سبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,800 تومــان