باشگاه مغز (کتاب آموزش و تمرین برای تقویت و بازتوانی مغزی)

گروه مولفان:
حامد اختیاری (نویسنده) | تارا رضاپور (نویسنده)

ناشر:
مهرسا

درباره کتاب:
باشگاه مغز (کتاب آموزش و تمرین برای تقویت و بازتوانی مغزی) عنوان کتابی است از تارا رضاپور که در 296 صفحه و توسط انتشارات مهرسا در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مغز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تارا رضاپور، کتاب‌های مغز من در گذر زمان(مهرسا)، بسته کاغذی مدادی ارزیابی شناختی در آزمودنی های فارسی زبان PCAP(مهرسا)، مغزینه توجه و تمرکز(مهرسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان
موضوعات کتاب
مغز
حافظه -- تقویت