شیر کوهستان (زندگینامه و خاطرات سردار شهید مهدی خندان)

مولف:
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی (نویسنده)

ناشر:
شهید ابراهیم هادی

درباره کتاب:
شیر کوهستان (زندگینامه و خاطرات سردار شهید مهدی خندان) عنوان کتابی است از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی که در 208 صفحه و توسط انتشارات شهید ابراهیم هادی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهیدان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، کتاب‌های سلام بر ابراهیم(شهید ابراهیم هادی)، سلام بر ابراهیم 2(شهید ابراهیم هادی)، عارفانه(شهید ابراهیم هادی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.