اصول و قواعد فقه الحدیث [حدیث و رجال/96]

مولف:
محمد حسن ربانی بیرجندی (نویسنده)

ناشر:
بوستان کتاب قم

درباره کتاب:
اصول و قواعد فقه الحدیث [حدیث و رجال/96] عنوان کتابی است از محمد حسن ربانی بیرجندی که در 288 صفحه و توسط انتشارات بوستان کتاب قم در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حدیث است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد حسن ربانی بیرجندی، کتاب‌های الرعایه لحال البدایة فی علم الدرایة(دلیل ما)، حدیث نماها(سفیر اردهال)، از پیشگاه قرآن(سفیر اردهال)، سبک شناسی مفسران(سفیر اردهال)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان