آیینه تمام نما (بیاناتی از استاد آیت الله حایری شیرازی درباره حضرت امام حسین (ع) و واقعه عاشورا)

مولف:
محمد صادق حائری شیرازی (نویسنده)

ناشر:
دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه)

درباره کتاب:
آیینه تمام نما (بیاناتی از استاد آیت الله حایری شیرازی درباره حضرت امام حسین (ع) و واقعه عاشورا) عنوان کتابی است از محمد صادق حائری شیرازی که در 228 صفحه و توسط انتشارات دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه) در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عاشورا است. از محمد صادق حائری شیرازی، کتاب نماز(معارف) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.