مغز من در گذر زمان (چگونه توانمندی های مغز خود را در گذر زمان حفظ و تقویت کنیم؟)[پلکانی برای بهبود سبک زندگی]

گروه مولفان:
تارا رضاپور (نویسنده) | حامد اختیاری (نویسنده) | نعیم تدین (تصویرگر) | محمدتقی جغتایی (مقدمه نویس)

ناشر:
مهرسا

درباره کتاب:
مغز من در گذر زمان (چگونه توانمندی های مغز خود را در گذر زمان حفظ و تقویت کنیم؟) [پلکانی برای بهبود سبک زندگی] عنوان کتابی است از تارا رضاپور که در 132 صفحه و توسط انتشارات مهرسا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مغز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تارا رضاپور، کتاب‌های باشگاه مغز(مهرسا)، بسته کاغذی مدادی ارزیابی شناختی در آزمودنی های فارسی زبان PCAP(مهرسا)، مغزینه توجه و تمرکز(مهرسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان