تغییر و تحول بر اساس آموزه های انیاگرام (رهاییها و تصدیقها برای رشد و بهبود تیپ شخصیتی شما)

گروه مولفان:
احمد آخوندی (ویراستار) | محسن جاوید موید (ویراستار) | جعفر واعظی (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
بازاریابی

درباره کتاب:
تغییر و تحول بر اساس آموزه های انیاگرام (رهاییها و تصدیقها برای رشد و بهبود تیپ شخصیتی شما) کتابی است که در 248 صفحه و توسط انتشارات بازاریابی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تیپ های شخصیتی نه گانه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان