آنچه یک دانشجو باید بداند

گروه مولفان:
مریم اخوان خزازیان (نویسنده) | یاسر سبحانی فرد (نویسنده) | هامون شریفی میلانی (نویسنده)

ناشر:
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

درباره کتاب:
آنچه یک دانشجو باید بداند عنوان کتابی است از یاسر سبحانی فرد که در 204 صفحه و توسط انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کاربرد کاوی وب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یاسر سبحانی فرد، کتاب‌های مدیریت تولید و عملیات(کتاب دانشگاهی)، تحقیق در عملیات (1)(هستان)، تحلیل عاملی، مدل سازی معادلات ساختاری و چند سطحی(دانشگاه امام صادق (ع))، مبانی و کاربرد تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.