راه و رسم منزلها (شرحی بر شیوه های علمی هنر آوازخوانی)

مولف:
منصور اعظمی کیا (نویسنده)

ناشر:
سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر

درباره کتاب:
راه و رسم منزلها (شرحی بر شیوه های علمی هنر آوازخوانی) عنوان کتابی است از منصور اعظمی کیا که در 628 صفحه و توسط انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساز های ایرانی است. از منصور اعظمی کیا، کتاب آموزش تحلیلی تصنیف خوانی در موسیقی دستگاهی ایران(انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.