مبانی نیروگاه

گروه مولفان:
محمد رضا انصاری (نویسنده) | امین حدیدی (نویسنده) | امین داوری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت مدرس

درباره کتاب:
مبانی نیروگاه عنوان کتابی است از محمد رضا انصاری که در 642 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروگاههای برق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا انصاری، کتاب‌های بهبود بهره وری با رویکرد همت مضاعف و کار مضاعف در سازمانهای ایرانی(ارکان دانش)، گزارش لحظه به لحظه از شهادت امام صادق علیه السلام(دلیل ما)، طلوع فاطمی(دلیل ما)، اسرار مباهله(دلیل ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.