نظریه بازی ها و کاربردهای آن (بازی های ایستا و پویا با اطلاعات کامل)

مولف:
قهرمان عبدلی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
نظریه بازی ها و کاربردهای آن (بازی های ایستا و پویا با اطلاعات کامل) عنوان کتابی است از قهرمان عبدلی که در 472 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظریه بازی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از قهرمان عبدلی، کتاب‌های نظریه بازیها و کاربردهای آن(سمت)، پاسخ تشریحی تمرین ها و مسائل کاربردی نظریه بازی ها(جهاد دانشگاهی، واحد تهران)، اقتصاد رفتاری(دنیای اقتصاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
نظریه بازی ها