ریاضیات مهندسی پیشرفته در یک نگاه

مولف:
محسن خالقی (نویسنده)

ناشر:
دانش بنیاد

درباره کتاب:
ریاضیات مهندسی پیشرفته در یک نگاه عنوان کتابی است از محسن خالقی که در 702 صفحه و توسط انتشارات دانش بنیاد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات مهندسی است. از محسن خالقی، کتاب صاعقه پدیده ای الکتریکی(فدک ایساتیس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.