مبانی تئوری الاستیسیته

مولف:
محمد مهدی سعادتپور (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه اصفهان

درباره کتاب:
مبانی تئوری الاستیسیته عنوان کتابی است از محمد مهدی سعادتپور که در 462 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه اصفهان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Elasticity است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مهدی سعادتپور، کتاب‌های حل مسائل اساسی تئوری الاستیسیته(انگیزه)، دینامیک سازه ها(دانشگاه صنعتی اصفهان)، مبانی تئوری الاستیسیته(دانشگاه صنعتی اصفهان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان