الکترومغناطیس (مجموعه فیزیک)

مولف:
محمد بهتاج لجبینی (نویسنده)

ناشر:
پارسه

درباره کتاب:
الکترومغناطیس (مجموعه فیزیک) عنوان کتابی است از محمد بهتاج لجبینی که در 447 صفحه و توسط انتشارات پارسه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بهتاج لجبینی، کتاب‌های مقدمه ای بر مکانیک کلاسیک(نیاز دانش)، الکترودینامیک کلاسیک(نیاز دانش)، تشریح مسایل الکترودینامیک کلاسیک(نیاز دانش)، مقدمه ای بر الکترودینامیک(نیاز دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.