مرجع کامل انتقال حرارت (مهندسی شیمی، مکانیک، بیوتکنولوژی، پلیمر. ..)

مولف:
امید بابایی (نویسنده)

ناشر:
مرکز نشر جهش

درباره کتاب:
مرجع کامل انتقال حرارت (مهندسی شیمی، مکانیک، بیوتکنولوژی، پلیمر. ..) عنوان کتابی است از امید بابایی که در 1000 صفحه و توسط انتشارات مرکز نشر جهش در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاهها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امید بابایی، کتاب‌های مرجع کامل ترمودینامیک(مرکز نشر جهش)، مرجع کامل انتقال حرارت(مرکز نشر جهش)، مرجع کامل انتقال حرارت(مرکز نشر جهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.