آشنایی مقدماتی با مفاهیم نقشه و نقشه خوانی برای دانش آموزان

مولف:
رضا حسنعلی زاده (نویسنده)

ناشر:
شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

درباره کتاب:
آشنایی مقدماتی با مفاهیم نقشه و نقشه خوانی برای دانش آموزان عنوان کتابی است از رضا حسنعلی زاده که در 46 صفحه و توسط انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقشه خوانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.